Státní úřady a instituce

InfoOpava.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Opava

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Opava"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

Celní deklarace – DAM

Celní deklarace a služby. Zastupování při celním řízení, celní odbavení pro export a import, zpracování hlášení – Intrastat.

Paskov, K Překladišti 948 - +420 604 850 477, +420 607 976 208

Věznice a Ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava - vscr.cz

Věznice a ÚVZD pro výkon trestu OS pro odsouzené muže kategorie dozor, ženy všech kategorií a výkon ochranných léčeb. Kapacita zařízení činí 439 míst.

Opava, Krnovská 155/68 - +420 553 707 111, +420 553 707 203

Ministerstvo obrany - 157. záchranný prapor Hlučín

Jednotka provádí zabezpečení a podporu činností pozemních a vzdušných sil.

Hlučín, Hlučín - +420 973 487 020

Katastrální pracoviště Opava - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Opava, Praskova 194/11 - +420 553 698 111

OSSZ Opava - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Opava, Krnovská 2975/75 - +420 553 604 101

Policie ČR - Územní odbory Opava - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Opava, Hrnčířská 344/22 - +420 974 737 111

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Opava, Husova 307/17 - +420 553 623 520, +420 553 716 117

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Opava, Jaselská 552/16 - +420 553 631 205, +420 737 267 171

Státní úřad inspekce práce - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Opava, Kolářská 451/13 - +420 950 179 101

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Opava, Olomoucká 8/14 - +420 553 650 788, +420 731 692 776

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Vítkov, Luční 663 - +420 950 142 241, +420 950 142 247

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Opava, Horní náměstí 103/2 - +420 553 696 192